Recent Activity

Post Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.

Activity List

 • HOP_DSI
  HOP_DSI, prismleadindia, rapidbloodtest, icoresingapore, VeteranHandyTech and 6 others were promoted to Level 1.
  April 15 Comment
 • HOP_DSI
  Welcome Aboard!
  April 15 Comment
 • prismleadindia

  prism lead india is best business listing company for CA service, Modular Kitchen Design, Painting, Packers and movers, Event Organizer, etc. 

  8:03AM Comment
 • rapidbloodtest

  HemoCue America provides rapid blood tests at an affordable price and immediately with accuracy. To know more details you can give us a call at 800-881-1611.

  8:00AM Comment
 • icoresingapore
 • icoresingapore
  icoresingapore earned the Photogenic badge.
  Little things like uploading a profile picture make the community a better place. Thanks!
  6:45AM Comment
 • madashell
  Commenting is the best way to get involved. Jump in the fray!
  April 15 Comment
 • jetsitter
  jetsitter earned the First Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for a full year.
  April 15 Comment
 • jetsitter
  Thanks for sticking with us for 2 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Third Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 3 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Fourth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 4 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Fifth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 5 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Sixth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 6 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Combo Breaker badge.
  Earned badges for 5 different things in one day (now you can say it was 6!).
  April 14 Comment
 • jetsitter
  Thanks for sticking with us for 7 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Eighth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 8 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Ninth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 9 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Tenth Anniversary badge.
  Thanks for sticking with us for 10 years.
  April 14 Comment
 • jetsitter
  jetsitter and surcouf27 earned the Ancient Membership badge.
  Nobody remembers a time when this person wasn’t a member here.
  April 14 Comment
 • programmers
  programmers, bezal, boyer, siddhsoftware, Alexrod and 28 others were promoted to Level 1.
  April 14 Comment
 • programmers
  programmers, bezal, boyer, siddhsoftware, Alexrod and 28 others joined.
  Welcome Aboard!
  April 14 Comment
 • Panrander
  Panrander earned the Name Dropper badge.
  Mentioning someone in a discussion (like this: @Name) is a great way to encourage dialog and let them know who you’re talking to.
  April 15 Comment
 • siddhsoftware
 • cemsid

  Psikolog nedir? Bir psikolog tipik olarak şunları yapar:


  Davranışı ve beyin fonksiyonunu incelemek için bilimsel çalışmalar yapar (nöropsikolog)

  Gözlemler, görüşmeler, anketler, testler ve diğer yöntemler ile bilgi topla

  Davranışı anlamalarına ve tahmin etmelerine yardım edecek kalıpları vardır

  Bilgilerini bireyler ve gruplar arasındaki anlayışı artırmak için kullanır

  Psikolojik problemleri ele alarak okulları ve işyerlerini iyileştiren programlar geliştirir

  Davranışlarda istenilen değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmak için bireyler, çiftler ve ailelerle beraber çalışır

  Zihinsel, davranışsal ya da duygusal bozuklukları tanımlar ve teşhis eder

  Tedavi planları geliştirir ve uygular

  Hastaların tedavisine yardımcı olmak için doktorlar ya da sosyal hizmet uzmanları ile işbirliği yapar

  Psikologlar düşünceleri, duyguları ve davranışları anlamaya ve açıklamaya çalışır.


  Psikologlar, çalışma konusuna bağlı şekilde, bir kişinin eylemlerini etkileyen inançlar ve duygular hakkında teoriler geliştirmek için gözlem, değerlendirme ve deney yapma gibi yöntemleri kullanırlar.

  Psikologlar genelde kontrollü laboratuvar deneyleri, psikanaliz ya da psikoterapi yolu ile bilgi toplar ve davranışı değerlendirir.


  Ayrıca kişilik, performans, yetenek ya da zeka testleri de uygulayabilirler.


  Olaylar arasındaki davranış kalıplarını ya da neden-sonuç ilişkilerini ararlar ve bu bilgiyi, araştırmalarında ya da hastaları tedavi ederken teorileri test ederken kullanırlar. Psikolog nedir? Öğrendiğimize göre şimdide psikolog olmaya uygun musunuz bir de ona bakalım.

  Psikologların farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler, bu da entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları manasına gelir.


  Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da sosyaldir, yani kibar, cömert, yardımsever, sabırlı, şefkatli, empatik, düşünceli ve arkadaş canlısıdır. Bu sana benziyor mu?

  https://benmelegim.com/psikolog-nedir-ne-is-yapar/

  Bir Psikoloğun İş Yeri Nasıldır?

  Bazı psikologlar, bağımsız araştırma ya da hastalara bireysel danışmanlık içerebilecek şekilde tek başına çalışır.


  Diğerleri, hastalıkları tedavi etmek ve genel sağlığı teşvik etmek için doktorlar, sosyal hizmet uzmanları ve diğerleri ile işbirliği yapan bir sağlık ekibinin parçası olarak çalışır.

  Özel muayenehanedeki pek çok klinik ve danışmanlık psikoloğu kendi ofislerine sahiptir ve kendi programlarını belirleyebilir.


  Diğer tipik işyerleri arasında klinikler, hastaneler, rehabilitasyon tesisleri ve toplum ve ruh sağlığı merkezleri bulunmaktadır.


  Çoğu araştırma psikologu kolejlerde ve üniversitelerde, devlet kurumlarında ya da özel araştırma kuruluşlarında çalışır.


  Çoğu okul psikoloğu, anaokulundan üniversiteye kadar değişen düzeylerde devlet okullarında çalışır.


  Ayrıca özel okullarda, üniversitelerde, hastanelerde ve kliniklerde, toplum tedavi merkezlerinde ve bağımsız muayenehanelerde de çalışırlar.


  Özel muayenehanedeki psikologlar genelde kendi saatlerini belirleyebilir ve çoğu part-time bağımsız danışman olarak çalışır ancak, müşterileri ağırlamak için genelde akşam ya da hafta sonu saatleri sunarlar.


  Hastanelerde, bakımevlerinde ya da diğer sağlık tesislerinde çalışanlar da akşam ya da hafta sonu vardiyaları olabilir.

  Bir psikolog, zihinsel davranışsal ve duygusal bozuklukları tanımlayarak ve teşhis ederek bireyler, çiftler ve ailelerle çalışır.


  Daha sonra bir tedavi planı geliştirecek ve gerekirse hastanın istenilen değişiklikleri yapmasına yardımcı olmak için doktorlar ya da sosyal hizmet uzmanlarıyla işbirliği yapacaktır.


  Özetle, bir sosyal hizmet uzmanı toplumumuzdaki problemleri ele alır. Bir psikolog, toplumumuzdan kaynaklanan problemleri ele alır.


  Bir Psikolog Ve Bir Klinik Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

  Psikoloji, insan zihninin, zihinsel davranışların ve psikolojik işlevlerin incelenmesidir. Psikologlar, zihnin nasıl işlediğini, olaylara nasıl tepki verdiğini, geliştirilip geliştirilemeyeceğini ve nasıl istikrarlı bir durumda tutulabileceğini anlamaya çalışırlar.


  Psikologlar davranış, duygu, ilişkiler, insan algısı, biliş, kişilik, dikkat ve motivasyon gibi çeşitli kavramları inceler.


  Dünyanın her yerinden pek çok insan, zihinsel ve duygusal problemleri anlamak söz konusu olduğunda psikologlara başvurur.

  Bir psikolog, zihinsel davranışsal ve duygusal bozuklukları tanımlayarak ve teşhis ederek bireyler, çiftler ve ailelerle çalışır.


  Daha sonra bir tedavi planı geliştirecek ve gerekirse hastanın istenilen değişiklikleri yapmasına yardımcı olmak için doktorlar ya da sosyal hizmet uzmanlarıyla işbirliği yapacaktır.


  Özetle, bir sosyal hizmet uzmanı toplumumuzdaki problemleri ele alır. Bir psikolog, toplumumuzdan kaynaklanan problemleri ele alır.


  Bir Psikolog Ve Bir Klinik Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

  Psikoloji, insan zihninin, zihinsel davranışların ve psikolojik işlevlerin incelenmesidir. Psikologlar, zihnin nasıl işlediğini, olaylara nasıl tepki verdiğini, geliştirilip geliştirilemeyeceğini ve nasıl istikrarlı bir durumda tutulabileceğini anlamaya çalışırlar.


  Psikologlar davranış, duygu, ilişkiler, insan algısı, biliş, kişilik, dikkat ve motivasyon gibi çeşitli kavramları inceler.


  Dünyanın her yerinden pek çok insan, zihinsel ve duygusal problemleri anlamak söz konusu olduğunda psikologlara başvurur.

  April 15 Comment
 • adhuntt
  adhuntt, tricskbuddy, Bionic7xi, PCGamer7, jameshorny and 4 others earned the First Comment badge.
  Commenting is the best way to get involved. Jump in the fray!
  April 14 Comment
 • GeorgeH
  Thanks for sticking with us for a full year.
  April 14 Comment
 • annyqut
 • TechnoPlus
  Little things like uploading a profile picture make the community a better place. Thanks!
  April 15 Comment
 • Andy_BD

  The shovel was a groundbreaking tool.

  April 15 Comment
 • doyo123

  DOYO is the Best Third Party Pharma Manufacturers In Baddi.D

  DOYO stands out as one of the best pharmaceutical companies not only for its amazing healthcare but also for delivering reliable pharmaceutical, nutritional products, and medical equipment.

  April 15 Comment