Kindly be advised we cannot cancel subscriptions or issue refunds on the forum.
You may cancel your Bitdefender subscription from Bitdefender Central or by contacting Customer Support at: https://www.bitdefender.com/consumer/support/help/

Thank you for your understanding.

[RSS] Bitdefender preg?te?te studen?ii din Bucure?ti în C/C++ ?i tehnici de testare software

Optiuni

Bitdefender, produc?torul uneia dintre cele mai performate solu?ii de securitate IT, anun?? organizarea a dou? cursuri pentru studen?ii din Bucure?ti interesa?i s? se dezvolte profesional ?i s? acumuleze cuno?tin?e de la exper?ii in securitate ai companiei.


Vezi tot articolul