Kindly be advised we cannot cancel subscriptions or issue refunds on the forum.
You may cancel your Bitdefender subscription from Bitdefender Central or by contacting Customer Support at: https://www.bitdefender.com/consumer/support/help/

Thank you for your understanding.

[RSS] Bitdefender preg?te?te studen?ii interesa?i de o carier? în servicii tehnice

Optiuni


Bitdefender, produc?torul uneia dintre cele mai performate solu?ii de securitate IT, anun?? organizarea TechSupport Academy, un proiect de training destinat studen?ilor interesa?i s? î?i construiasc? o carier? în servicii tehnice.


Vezi tot articolul