Αδυναμία φόρτωσης του internet Security For Windows στο Desktop . To exe File δεν φορτώνει .

Ενεργοποίηση προστασίας . Επιλέγω ενεργοποίηση και δεν γίνεται τίποτε